רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

קול קורא

וועדת הכנס מזמינה את העוסקים בשימור מורשת התרבות: חוקרים, משמרים, אוצרים, ארכיונאים, אדריכלים, מתכננים ובעלי עניין
להגיש תקצירים להרצאות או לפוסטרים או לדיונים המתאימים לנושאי הכינוס:

1. תמורות בשימור המורשת בישראל
2. נופים היסטוריים בין שימור להתחדשות
3. היסטוריוגרפיה ואוצרות בעידן הדיגיטלי
4. מורשת, קהילה ומקום
5. מורשת כמוצר צריכה עולמי-מקומילהורדת קובץ קול קורא <


הנחיות להגשת התקציר
1. התקציר יוגש לעיונה של ועדת הכינוס שתחליט אם לשבצו בכנס.
2. התקציר יוגש במסמך וורד (Word document).
לא יתקבלו תקצירים שיוגשו ב-pdf.
3. התקציר יישלח לכתובת דואר אלקטרוני:
מדריך לכתיבת התקציר
• התקציר יכיל עד 300 מילים
• התקציר יוגש בגופן דויד בגודל 12, ברווח 1.15
• הנושא והכותרת ייכתבו באות בולטת
• שם מגיש/ת ההרצאה, יודגש באות ובקו
• מתחת לשם המרצה ייכתב שם הגוף אותו הוא מייצג, באות נטויה וכתובת הדואר האלקטרוני של מגיש/ת ההרצאה.>>לחץ להורדת תבנית לעריכת תקציר
>>לחץ להורדת הנחיות לעריכת מאמר

לוח זמנים לקראת הכנס

מועד אחרון להגשת תקצירים:

15 באפריל 2016

הודעה על קבלה:
30 במאי 2016

הרשמה לכינוס:
10 בספטמבר 2016  

הגשת מאמרים:
30 באוקטובר 2016 

יום הכינוס: 
22 בנובמבר 2016בברכה,
ועדת הכינוס