רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

ברשות הרבים: בין עברו של המרחב הציבורי לעתידו


מורשת פסלי החוצות במרחב הציבורי בישראל וסוגיות בשימורם

יוסי גרעיני


האם האנדרטה לשואה ולתקומה (י' תומרקין, 1975) הניצבת בכיכר רבין היא נכס תרבות? האם הפסל התרוממות (מ' קדישמן, 1974-1967) הניצב ברחבת תיאטרון הבימה הוא נכס תרבות? האם פסלי הפלדה המוצגים במרחב הציבורי בישראל נתפסים כנכסי התרבות שלנו? ועל מי מוטלת האחריות לשימורם? שאלות אלו ואחרות מלוות את עבודתי בתחום שימור פסלי קופסה שהוקמו מפלדת קורטן.

פסלים אלו הם מונומנטליים על פי רוב, אף על פי שנוצרו על ידי אמנים בעלי שם בישראל ובחו"ל הם אינם נכללים באוספי המוזאונים ואינם נמצאים ברשימת המבנים לשימור ברשויות ולכן לא זוכים להגנה מוזאלית. לא רק סוגיית ההכרה הציבורית והמוסדית של פסלים אלו כנכסי תרבות מלווה אותי כמשמר המתמחה בנושא זה, אלא גם ההתמודדות המעשית עם תחזוקתם ושימורם הפיזי הפכו לגוף ידע שהוא כיום נחלתי.

בהרצאה אבקש להעלות את המודעות לסוגיות אלו ולהפנות את תשומת הלב לנושא ניהול נכסי התרבות בישראל; אציג מבחר פסלים מוכרים שהפכו לחלק מזהות מקומית וארצית כאובייקטים במרחב הציבורי; את מאפייני הפיסול בפלדת קורטן, ואת ההתמודדות עם שימורם הפיזי.