רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

בין הסף לרף: על חקיקה, אתיקה ומדיניות


השאיפה לאתיקה: מנורמות לאמנות בשימור

רות ליברטי שלו

בעשורים האחרונים התגבש העיסוק בשימור המורשת ונעשה תחום ידע מוכר, ממוסד ומלווה בארון ספרים. עם זאת, העוסקים בו ממשיכים להתמודד עם פערים בין אתגרי הפרקטיקה לבין המחויב בחוק. מבט חטוף על אמנות השימור של המאה ה-20 מעיד על עיסוק אינטנסיבי בהגדרת הסטנדרטים המקצועיים והנורמות בתחום. הנגיעה היום-יומית באובייקטים פיזיים בעלי משמעות, אשר בעת ובעונה אחת מגלמים את מורשתן של קהילות שונות ומעצבים אותה, מציבה את העוסקים בתחום שוב ושוב בַּתָוֶוךְ שבין חוק לאתיקה.

הרצאה זו תעסוק בשאיפה לאתיקה בתחום השימור. זאת באמצעות בחינה של רעיון ה'אמנה' כפי שמתבטא בחקיקה בין-לאומית דוגמת 'אמנת האג להגנה על מורשת תרבות במקרים של עימות מזוין (1954), לצד קודים מקצועיים משלהי המאה ה-19 (דוגמת Prima Carta del Restauro של בויטו) ואמנות השימור של המאה ה-20', ועד אמנת האתיקה בשימור מורשת התרבות בישראל שנכתבה במהלך השנתיים האחרונות בתהליך שהשתתפו בו נציגי ארגונים מקצועיים, אנשי אקדמיה ונציגים של גופי השימור בישראל.