רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

בין הסף לרף: על חקיקה, אתיקה ומדיניות


על היחס בין חוק העתיקות לחוק התכנון והבנייה: היילכו שניהם יחדיו?

ניר מועלם

ההרצאה תעסוק ביחס בין חוק התכנון והבנייה לחוק העתיקות, בעיקר בשאלות הנוגעות לתחום האפור שבין שני החוקים הללו. נשאל האם חוק העתיקות משמש כדי לעקוף את חוקי התכנון והבנייה ואת הצורך בהיתר, ובאילו מצבים? בנושא זה עולה לא אחת הטענה, כי חוק העתיקות הוא מכשיר פוליטי לביצוע עבודות שבדרך כלל דורשות היתר בנייה.
ההרצאה תבקש להראות, כי הלכה למעשה אין סתירה בין חוק העתיקות לחוק התכנון והבנייה וכי קיימת שאיפה ליצור סנכרון בין השניים. כמו כן, נדון בטענות המושמעות בדבר סתירה בין שני החוקים הללו, או בדבר סתירה באופן יישומם. לעתים קרובות מדובר בטענות פוליטיות המגיעות משני צדי המפה הפוליטית, אשר יותר משהן מצביעות על סתירה, הן מעידות על קיומם של שטחים אפורים, המאפשרים גמישות בהפעלת שיקול דעת מינהלי של רשות העתיקות, של מוסדות התכנון, ושל בתי המשפט.