רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

בין הסף לרף: על חקיקה, אתיקה ומדיניות


מאפייני ההחלטה על שימור מבנים: עיון מחודש בתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה

נועה קברטץ-אברהם


המחקר מתמקד בבחינה ביקורתית של ההסדר הקבוע כיום בתוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה, בשאלה אילו מבנים היסטוריים לשמר. הטענה המוצעת במחקר היא כי קיים פער בין אופי ההחלטה על שימור מבנים אלה, ובין אופי המוסדות המכריעים בשאלה זו כיום, כלומר, מוסדות התכנון. המחקר קובע כי ההחלטה על שימור מבנים היא החלטה ערכית - חינוכית באופייה, שכן היא מכריעה בשאלה אילו אירועים היסטוריים ייזכרו ואילו יישכחו. ככזאת, היא מאפשרת הבניה של נרטיבים היסטוריים וחינוכיים שונים, המשפיעים הן על הזיכרון הקולקטיבי של החברה, והן על זהות הפרטים הצורכים את השימור.

 בכך, החלטה זו דומה להחלטות ערכיות אחרות שמקבלת המדינה, דוגמת ההחלטה בשאלה אילו תכנים ייכללו בספרי לימוד בבתי הספר, במקצועות האזרחות וההיסטוריה. ואולם, בה בעת שההשפעה הנרטיבית האפשרית על ספרי הלימוד גלויה וחשופה לדיון ציבורי, ההכרעה בשאלה איזה ערך היסטורי לשמר חבויה כיום מאחורי שיקולים מקצועיים מתחום התכנון והבנייה. לפיכך, המחקר מציע כי יש לשנות את האופן שבו מתקבלות החלטות ביחס לשימור מבנים היסטוריים, הן מבחינת הרכב המוסד המכריע בשאלה זו כיום, והן מבחינת השיקולים שהוא שוקל.

מוצע, כי החלטות אלה יתבססו לא רק על איזון בין צורכי פיתוח, שאלות מתחום האדריכלות וההנדסה או שאלות קנייניות של פיצויים, אלא גם על שיקולים פלורליסטיים של זהויות דינמיות ומשתנות. כמו כן, מוצע לשנות את הרכב המוסד המכריע בשאלה זו, כך שיכלול קשת רחבה יותר של משתתפים בהחלטה, דוגמת אנשי מקצוע מתחום ההיסטוריה, הגיאוגרפיה והחינוך. יש לכלול בו נציגים של תושבי המקום, ונציגים ממגוון אוכלוסיות ותרבויות. כמו כן, מוצע גם כי למוסד התכנון תהיה עמדה מייעצת אך לא מכרעת, בשאלה אילו מבנים היסטוריים לשמר.