רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

ברשות הרבים: בין עברו של המרחב הציבורי לעתידו


החייאת מרכז העיר של רחובות, שימור מבני ציבור היסטוריים ושיקום המרחב הציבורי

ליבנה שואף רונן


המרכז ההיסטורי של העיר רחובות עובר בימים אלו תהליך התחדשות. יוזמה זו של עיריית רחובות לוותה בתהליך של שיתוף הציבור והיא כוללת שיקום של המרחב הציבורי ושימור מבני ציבור היסטוריים שנבנו בעשורים הראשונים לייסוד המושבה ובהם: בית הכנסת הגדול אוהל שרה, בית העם, גן הילדים הראשון, בית הספר הראשון ובית הבאר. גם שני הרחובות הראשונים של המושבה, הרחובות יעקב ובנימין במרכז העיר זוכים לשימור, שיקום, פיתוח ולשיפור התשתיות העירוניות. נוסף על כך, נרכשו על ידי העירייה מבנים היסטוריים אחדים שהיו בבעלות פרטית, כדי לשמרם ולהפכם למבני ציבור, לדוגמה בית האסמים ובית יוספזון. מדיניות השימור של עיריית רחובות משקפת את יחסה לאתרי המורשת המצויים בתחומה, ואת הקהילות המגוונות החיות בה. גישה זו מבטאת את התפיסה שקהילות ואתרים אלו הם חלק בלתי נפרד ממורשת העיר.

בהרצאה אציג את תהליכי השימור והשיקום ואתמקד בפרויקטים: בית הכנסת אהל שרה, בית העם ובית הבאר. אלו מדגימים את מורשת העבר, את הפרשנות שלה, ואת השימוש וההתאמה שנעשו לצורכי הקהילה בהווה. מבנה בית הכנסת הוא אחד ממבני הציבור הראשונים שהוקמו במושבה בחלקה שיועדה למבני ציבור, ומאז הקמתו בשנת 1903 הוא משמש בית כנסת מרכזי. צורכיהם של קהל המתפללים בבית הכנסת ושל תושבי העיר כיום, כמו שעלו בתהליך שיתוף הציבור, מקבלים מענה בשימור ובשיקום. בית העם נבנה אף הוא בחלקת מבני הציבור של המושבה ולאחר שעמד נטוש כמה שנים הוא עבר שימור והוא חלק מהיכל התרבות של העיר. הבאר הראשונה שנחפרה ביישוב הייתה בשימוש עד לפני עשורים אחדים. היא נחפרה על ידי המייסדים ושימשה את כלל אנשי המושבה. המים שנשאבו מהבאר הועלו לגבעת בית הכנסת ומשם פוזרו לבתי התושבים. אתר זה ייפתח בקרוב לקהל לאחר תהליך שימור מורכב.