רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

נופי תרבות


מגוון שיטות הבנייה של מדרגות חקלאיות (טרסות) בישראל

עידו רוזנטל


בניית מדרגות חקלאיות (טרסות) היא מלאכה חקלאית אשר נלמדה בעת עבודת השדה, ופרטיה הועברו בעל פה מדור לדור. במרוצת השנים פיתחו החקלאים, בניסוי וטעייה, שיטות שונות ומשופרות לבניית קיר האבן התומך את הקרקע החקלאית שבמדרגה. בדורות האחרונים הלך ופחת היקף השטחים המעובדים במדרגות מסורתיות, כמו גם מספר החקלאים המנוסים באומנות הקדומה של בנייתן.

כיום ניכר כי מרבית העוסקים בשימורן או בשחזורן אינם בעלי ידע חקלאי "מבית", אלא בעלי ידע "יד שניה" הנתון לשינויים סגנוניים וטכניים. נוסף על כך, נראה כי מרבית המדרגות הללו משוחזרות ומשומרות בגרסאות דומות של קיר "חד-פני" עם שינויים קלים ביניהן.

בעבודת מסטר במגמת שימור באוניברסיטת חיפה, שכתיבתה מסתיימת בימים אלו, נסקרו ונבחנו עשרות רבות של מדרגות מעובדות ונטושות באזורים הרריים של ישראל שבהם שורר אקלים ים-תיכוני. לצד התיעוד בשדה, רואיינו חקלאים דרוזים וערבים, בני חמישים עד תשעים, המנוסים בבניית מדרגה מסורתית באזורים אלו ויכולים לתאר במפורט את אופן הקמתן.

תוצאות המחקר אשר יוצגו בהרצאה, מראות כי קיימות לפחות ארבע שיטות בנייה שונות זו מזו להקמת קיר המדרגה החקלאית, וכן מגוון רחב של הבדלים דקים בבנייתן. שינויים אלו משפיעים, לא רק על מראה הקירות, כי אם גם על החוזק ועל העמידות שלהם לאורך זמן. המחקר משמש בסיס מידע מעשי ההכרחי לצורך שימור בר-קיימה ונאמן למקור, של מגוון המדרגות החקלאיות הקיים באזורים הים-תיכוניים של ישראל.