רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

נופים אורבניים היסטוריים


שימור כשיח מקצועי וכשיח של זהות: מקרה המבחן של הקרדו ברובע היהודי בירושלים

חמי שיף


בהרצאה זו אבחן כיצד ההחלטות אשר נגעו לשימור של הקרדו ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים משקפות תהליכי בניית זהות בחברה הישראלית. אבדוק כיצד  שיח שימור מקצועי, ניטרלי כביכול, משמש כלי מרכזי בקיבוע היררכיה בין קבוצות הגמוניות וקבוצות מוחלשות בשיח הזהויות בחברה הישראלית.

הקרדו נחשף כחלק מתהליך שיקום הרובע לאחר כיבוש ירושלים בשנת 1967. לצורך זה, התקיימו חפירות ארכיאולוגיות נרחבות במטרה לחשוף את עברו של הרובע היהודי לפני בינויו מחדש. לאחר חשיפת הקרדו, הוחלט לשלב את שימור הרחוב הביזנטי העתיק כחלק אינטגרלי במרקם החיים של הרובע היהודי ולאפשר את פתיחתו להולכי רגל, וכן לאפשר פתיחה של חנויות לאורכו. בין הארכיאולוגים שהיו ממונים על החפירות הארכיאולוגיות ברובע ובין היזמים אשר היו אמונים על בינוי הרובע התגלעו מחלוקות קשות באשר למשך החפירות ולהיקף עבודות השימור שיש לבצע. סקירה של התכתבויות ודיונים שהתקיימו בין הצדדים מלמדת על חשדנות וחוסר אמון ששרר ביניהם. על רקע זה אבקש לבדוק כיצד הצליחו הארכיאולוגים והיזמים לגבש הסכמות באשר לעיצוב פניו של הרובע היהודי.

על מנת לבחון שאלה זו, אבדוק כיצד הם פירשו והבינו מושגי יסוד בשיח השימור המקצועי כדוגמת "עתיקות", "הריסות" ו"אותנטיות". אני סבור,  שהשימוש שנעשה במושגים אלה מצביע על קיומה של הסכמה עמוקה בין הצדדים באשר לפירוש המושגים והשפעתם על יצירה של מערכת היררכית פיזית וסמלית בין הקבוצות בחברה. אראה כיצד למרות חילוקי הדעות וחוסר האמון שהתקיים בין הארכיאולוגים והיזמים, ההסכמה שהתקיימה ביניהם קידמה את הבינוי של הרובע היהודי כמרחב הומוגני המתעלם ומדיר את הנוכחות הפלסטינית אשר התקיימה בו בעבר.