רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

מלאכת מחשבת: ממסורת עממית למוצר צריכה


ההווה של העבר: שימור והחייאת שווקים

אליהו שטרן


שווקים היו מובילי המהות העירונית לדורותיה ומשמשים נקודות מפגש לצריכה בשטחים העירוניים ובמרחבים הכפריים גם היום. ברשימת אתרי המורשת העולמית של אונסקו מצויים עשרים אתרי מורשת שהם בזארים או שווקים מקורים. נוסף על כך מצויים עוד כעשרה שווקים פתוחים שהם חלק ממתחם מורשת עולמית. אליהם מצטרפים עוד עשרות שווקים ברחבי העולם שעברו, ממניעים שונים, תהליך של שימור והחייאה.

שימורם והחייאתם של שווקים, הן הרשומים כאתרי מורשת עולמית והן האחרים, הוא חלק מתעשיית התיירות והכלכלה המקומית והעולמית. בחינת השלכותיה של החברה הצרכנית על שימור משאבי המורשת ועל עיצובה של "תרבות מורשת" חשובה לצורך עיצוב מדיניות השימור, המקומית והעולמית, במציאות חברתית, כלכלית ופוליטית משתנה.

הרצאה זאת מציגה את ההווה של שווקי העבר, עתיקים יותר ועתיקים פחות, שעברו פעולות של שימור, ולעתים גם של החייאה, וכן את מארג המניעים לפעולות אלה. בתחילת הדברים תוצג טיפולוגיה של שווקים ואחריה טיפולוגיה של שימור והחייאת שווקים. כמו כן יוצג מודל של התועלות הצפויות משימורם של אתרי מורשת והשלכותיהם.

שתי קבוצות של שווקים תשמשנה לבחינה ולהמחשה של מודל מניע ותועלות השימור. האחת היא קבוצת השווקים שהם אתרי מורשת, או חלק מאתרי מורשת עולמית, והאחרת היא מדגם של שווקים אחרים בארץ ובעולם שעברו תהליכי שימור ו/או החייאה. המסקנות העולות מבחינה זו עשויות לסייע בעיצוב הנחיות השימור לשורה של שווקים נטושים ופעילים בארץ שתוצג בסיכומה של ההרצאה.