רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

נופים אורבניים היסטוריים


ערים היסטוריות: על שינוי והתפתחות, על אותנטיות ועל מה שביניהם

עדי סלע וינר


ב'נופים אורבניים היסטוריים' נכללות גם ערים היסטוריות. אלה, בהיותן אתרי מורשת תרבות, נדרשות בעת הגשת מועמדותן לרשימת המורשת העולמית לעמוד בתנאי האותנטיות והשלמות, וגם בקריטריונים של ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל. "ההנחיות האופרטיביות ליישום אמנת המורשת העולמית" (2015-1977) מציינות, שאי אפשר להתכחש לאותנטיות של ערים בקטגוריות 'ערים לא מיושבות' ו'ערים חדשות של המאה העשרים'. לעומתן, הערכת האותנטיות של ערים בקטגוריית 'ערים היסטוריות מיושבות' היא מורכבת, ומציבה קשיים רבים בפני מגישי המועמדות והגופים המעריכים.

 שינויים חברתיים-כלכליים ותרבותיים המתרחשים בערים מיושבות משפיעים על שלמות הרקמה העירונית ההיסטורית ועלולים לפגוע באותנטיות שלה (ר' המלצות אונסקו בנושא אזורים היסטוריים ותפקידם המודרני 1976, ואמנת איקומוס לעניין שימור ערים היסטוריות ואזורים אורבניים 1987). במקרים מסוימים, דוגמת המרכז ההיסטורי של ורשה, שהוכרז אתר מורשת עולם בשנת 1980, השינויים הם משמעותיים והשפעתם ניכרת, וכפועל יוצא הערכת האותנטיות של מרכז העיר מאותגרת. כאן, השאלה מהי משמעות האותנטיות של המקום עלולה להיתפס כאנטי-תזה של המושג עצמו, כלומר, האותנטי הוא הדבר ש'נבנה מחדש', זה שלמעשה אינו המקור.

 כיום, יש הטוענים, כי בעולם אין אף עיר היסטורית מיושבת שאופייה המקורי נשמר. ולפיכך, למעשה אין משמעות להבטחת האותנטיות של ערים אלה. הטענות מעמידות בספק את נכונות הדרישה למילוי תנאי האותנטיות כשמדובר בערים חיות.

 ההרצאה תתחקה אחר השיח הדן במאפייני 'ערים היסטוריות מיושבות', בגורמי השינוי וההתפתחות התכופים, וכן במרכיב האותנטיות בזהותן. היא תציג תפיסות הרואות בגורמים אלה גורמים מעכבים, מונעים, מפריעים המסכנים את האותנטיות, ותפיסות הרואות בהם גורמים מקדמים, תורמים המייצגים את הדינמיות של הערים. ההרצאה תבחן את המפגש בין גורמי השינוי וההתפתחות ובין המסורת והערכים ההיסטוריים של הערים (ר' אמנת איקומוס לשימור ערים היסטוריות ויישובים ביפן 2000). כמו כן, יוצגו בה הקשרים בין גורמים אלה ובין הבטחת האותנטיות, כמו שהם באים לידי ביטוי במושגים 'אותנטיות מתפתחת' ו'פוסט-אותנטיות'. לאור אלה תוצג "גישת הנופים האורבניים ההיסטוריים" (ר' המלצות אונסקו בנושא 2011) העוסקת במרחבים אורבניים משתנים, והדרכים לניהולם ובתוך כך חיזוק מאפייניהם ושמירה על האותנטיות שלהם.